SmartColumn®

Identyfikacja obiektów i zdarzeń napędzana
sztuczną inteligencją

Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
Konkurs ZUS 2021.01

W dniu dzisiejszym tj. 1.06.2021 ZUS uruchomił konkurs w zakresie którego, można otrzymać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy!

Link do konkursu ZUS – Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy

W konkursie tym zostaną wybrane projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Jednym z istotnych i wysoko ocenianych elementów złożonego projektu jest jego innowacyjność, czytając Kryteria wyboru projektów, na stronie 7, w punkcie 6 – Innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, znajdziemy nawiązanie do nowoczesnych technologii ct. “wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, odbiegających od rozwiązań typowych lub standardowych, w celu zwiększenia skuteczności wpływu na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy;”

Kategorie które wpisują się w zastosowanie inteligentnego systemu SmartColumn to przede wszystkim
  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 
Dzięki zastosowanym nowoczesnym technologiom możemy wesprzeć przedsiębiorstwa w zakresie aktywnego monitorowania miejsca pracy i wykrywania nieprawidłowości np. Wejście do strefy wykonywania prac, brak środków ochrony osobistej.
Jako producent sprzętu spełniającego wymagania konkursu oraz wpisującego się w zagadnienie innowacyjnego sprzętu BHP nie tylko dostarczamy samo rozwiązanie ale również pomagamy w przygotowaniu wniosku.
 
Zadzwoń i dowiedz się jak możemy pomóc w pozyskaniu dofinansowania: +48 504 994 257 lub napisz hi@safety1st.io